1. Identificació de l'titular del Web
Trossos de Priorat S.L.
B61354718
Avinguda Baix Llobregat 9-11
08820 - El Prat de Llobregat

2. Acceptació de l'Usuari
Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web http://www.trossosdelpriorat.com que Trossos de Priorat S.L. posa a disposició dels Usuaris a Internet.

Trossos de Priorat S.L. pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

L'accés i la navegació en la mateixa impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.

3. Accés a la pàgina web
Aquesta pàgina web va dirigida exclusivament a Usuaris majors d'edat (18 anys). En general no s'exigeix ​​el previ registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar aquest registre.

Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció o registre, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret ia protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a Trossos de Priorat S.L. immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

Trossos de Priorat S.L. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, tot això, d'acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

4. Ús correcte del web
L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'aquesta, amb fins o efectes il·lícits o contraris a el contingut de les presents Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris a el servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Trossos de Priorat S.L. presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de Trossos de Priorat S.L. o de tercers.

5. Publicitat
Part de el lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

Trossos de Priorat S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: shop@trossosdelpriorat.com

6. Enllaços de tercers
Les presents Condicions d'ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de Trossos de Priorat S.L. No s'apliquen als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Trossos de Priorat S.L.

7. Propietat Intel·lectual i industrial
Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Trossos de Priorat S.L. i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

Trossos de Priorat S.L. no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de Trossos de Priorat SL o de la titular dels mateixos.

8. Llei aplicable i jurisdicció
En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions d'ús, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent, i que tractant-se de consumidors finals, es correspondrà amb la de el lloc de compliment de l'obligació, o la d'el domicili de l'consumidor.

Tot això sense perjudici de la facultat de l'Usuari d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

9. Modificació de les condicions d'ús
Trossos de Priorat S.L. es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l'Avís Legal per la qual cosa l'usuari haurà llegir-lo periòdicament.